12/06/2014

บันทึกลงนามความร่วมมือ

  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยมีนางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ลงนามร่วม กับนางสุวรรณ นุ่มนุ่น รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา […]