24/09/2015

การประกวดผลงานวิจัย โครงการ Novel Research and Innovation Competition ( NRIC) 2015

งานวิจัยเรื่อง “Natural Products from Thai Medicinal Recipes for Erectile Dysfunction” ประกวดในงาน Novel Research and Innovation Competition ( NRIC ) 2015 ณ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 15-18 สิงหาคม 2558 […]
02/04/2012

ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนายวัชระ ดำจุติ น.ส.ชลธิชา วันศุกร์ และนายวิภูภัทร์ บูรณสุคนธ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเรื่อง “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดมะแขว่น” ในโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต และการประกวดผลงานนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share