พระราชทานปริญญาบัตร

20/04/2012

ขอแสดงความยินดี บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2 ของวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตปีการศึกษา 2553 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะเล็กที่เป็นบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2 ทั้งสามคนคือบุคลากรคุณภาพของวิทยาลัยฯ Share