21/09/2012

พัฒนาบุคลากร

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2555 โดยนำอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานที่ Share