16/06/2012

โครงการรักวิทยาลัยร้อยดวงใจเป็นหนึ่งและประชุมเชียร์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยจัดโครงการรักวิทยาลัยร้อยดวงใจเป็นหนึ่งและประชุมเชียร์ ระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายน 2555 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คุ้นเคยและปรับตัวเข้ากับความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้อำนวยการ อาจารย์และผุ้บริหารเข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก Share