14/09/2015

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปี 2559

ปิดรับสมัคร   Share
30/04/2013

รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี รอบเพิ่มเติม

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาสุขภาพความงามและสปาไทย  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มใบสมัครได้           Share