“ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดมะแขว่น

02/04/2012

ขอแสดงความยินดี

  ขอแสดงความยินดีกับนายวัชระ ดำจุติ น.ส.ชลธิชา วันศุกร์ และนายวิภูภัทร์ บูรณสุคนธ์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาเรื่อง “ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากสารสกัดมะแขว่น” ในโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีของกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต และการประกวดผลงานนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share