ลงนามความร่วมมือ

29/06/2016

ลงนามความร่วมมือทางด้าน Service, Academic และ Research

Share
11/06/2014

บันทึกลงนามความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ เครือโรงพยาบาลพยาบาลพญาไท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามร่วมกับนายวิชัย  ทองแตง  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งการลงนามความร่วมมือนี้มี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขานุการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมี […]