ลูกจ้างชั่วคราว

23/06/2020

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

         ด้วย วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้จากการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 […]