วันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ

29/10/2015

งานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ณ โรงพยาบาลปทุมธานี มีการรำถวายพระพร สาธิตฤาษีดัดตน ร้องเพลงประสานเสียง และอยู่ประจำบูทต่าง ๆ Share