ศูนย์ทดสอบมาตรฐาน

18/04/2012

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเภทการนวดไทย

วิทยาลัยฯในฐานะของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเภทการนวดไทย ระดับ 1 จัดทดสอบให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนสำเร็จการศึกษา มีการสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์มาตรฐานฝีมือแรงงานจังหวัดปทุมธานี Share