สมัครงานอาจารย์

17/10/2012

ขยายเวลารับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2555 ถึง 15 พฤศจิกายน 2555 (ขยายเวลารับสมัครและสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ 3) Share