15/07/2015

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง)ประจำปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม)

การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(สอบตรง)ประจำปีการศึกษา 2558(เพิ่มเติม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) โดย ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบ 1. ผู้ที่สอบไม่ผ่านข้อเขียน (สอบตรง) 2. ผู้ที่สอบไม่ผ่านระบบกลาง (Admissions) วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  คุณวุฒิที่รับ  ม.6  จำนวนรับ  15  รายละเอียดสาขาที่เปิดรับ คลิก Share