12/09/2014

ประกาศ….สำหรับนักศึกษาสอบโค้วต้า

ประกาศ….แจ้งสถานที่สอบสัมภาษณ์ ….สำหรับนักศึกษาสอบโค้วต้า ในวันที่ 13 กันยายน 2557 ณ ห้องเรียน 806 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเรียนรวม 13 ชั้น (คลอง 6 ) ค่ะ……(อย่าลืมนำ PORTFOLIO มาด้วยนะค่ะ) Share