อบรมป้องกันเอดส์

23/08/2012

กิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยฯจัดโครงการอบรมนักศึกษาแกนนำป้องกันเอดส์ เมื่อ 18 สิงหาคม 2555 ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์และความสนุกสนาน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะเป็นแกนนำในการเผยแพร่ความรู้ไปสู่นักศึกษาอื่นๆได้อย่างดี Share