เรียนปรับพื้นฐาน

29/05/2015

กำหนดเรียนปรับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์

ภาคบังคับสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีที่ได้คะแนนต่ำกว่า 30% ของคะแนนสอบเข้า Share