โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ฯ

20/06/2013

การประชุมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ

ดร.ศิรินันท์  ตรีมงคลทิพย์ รองผูอำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย  จัดการประชุมติดตามงานคณะทำงานดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556  Share