03/12/2012

เชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมถวายพระพรชัยมงคล

เชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกท่าน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (วันพ่อแห่งชาติ) ในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 1 เวลา 08.30-09.00 น. Share