05/07/2012

คลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับเชิญจากบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือ BTS   เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 10 ซึ่ง วพท.เข้าร่วมเป็นครั้งที่ 4  รายละเอียด ณ สถานีรถไฟฟ้าพญาไท Share