17/03/2014

การจัดการองค์ความรู้ (KM)

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย  จัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ภูสักธาร รีสร์ท จ.นครนายก Share