12/06/2014

บันทึกลงนามความร่วมมือ

  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับ บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 โดยมีนางสาวพรทิพย์ ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ลงนามร่วม กับนางสุวรรณ นุ่มนุ่น รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา […]
11/06/2014

บันทึกลงนามความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ เครือโรงพยาบาลพยาบาลพญาไท เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ  อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ลงนามร่วมกับนายวิชัย  ทองแตง  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) ซึ่งการลงนามความร่วมมือนี้มี นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขานุการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมี […]