21/09/2017

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 5

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ (Spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560  ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (ศูนย์รังสิต) อยู่ปากทางเมืองเอกรังสิต **ปิดรับสมัครแล้ว** รับจำนวน 50 คน และขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครตามลำดับของผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเท่านั้น ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ 1. […]
21/03/2017

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ(spa manager) 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 4

เอกสารดาวน์โหลด กรอกใบสมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/qWZhCYfXEGXKyvJo1 แผนที่การเดินทาง Share